Změna uplatňování DPH od 1.4.2011
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0
Změna uplatňování DPH od 1.4.2011

Změna uplatňování DPH od 1.4.2011

Od prvního dubna nás zastihla změna v uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH). Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl totiž novelizován zákonem č. 47/2011 Sb., zveřejněným ve sbírce zákonů, částka 17.
 
Našeho zákonodárce k tomu vedla zejména povinnost transponovat do našeho právního řádu směrnice Rady EU v oblasti DPH. A to v prvé řadě směrnice, které vstoupily v účinnost 1. ledna 2011 nebo v průběhu roku 2011. Tyto akty se týkají zejména místa plnění při poskytování služeb, daňových úniků spojených s dovozem zboží a některých ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Česká republika bude touto novelou harmonizovat náš právní řád v souladu s již platnými evropskými směrnicemi a nařízeními Rady EU. Tyto změny se týkají také opatření proti daňovým únikům – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění a ručení za daň. Novinkou bude možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.
 
Novela tedy změní či umožní zejména:
 
1.       Souhrnná hlášení
 
Souhrnné hlášení bude i nadále možno podávat pouze v elektronické podobě. V novele je aktualizována informace o jeho podání a další změny, které se týkají hlavně posílání souhrnného hlášení i s ohledem na možnosti uvedené v daňovém řádu.
Více informací viz.:. Změna v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení § 102 - od 1. 4. 2011 na stránkách MF ČR : http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_60997.html
 
2.       Skupinová registrace
 
Jedná se o změny, ke kterým došlo v roce 2010 a 2011 a které zavedením skupinové registrace v zákoně o DPH v roce 2008 nebyly v první fázi zavedení tohoto institutu upraveny.
Více informací: Aktualizace informace ke skupinové registraci k 1. 4. 2011 na stránkách MF ČR http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_60996.html
 
3.       Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění
 
V souladu s článkem 199 Směrnice o DPH byla transponována ustanovení umožňující členským státům stanovit to, že u vybraných plnění je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani odběratel, tedy osoba, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno. Po účinnosti novely bude tento režim platit u dodání zlata (tedy jako doposud) a nově i u dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování, a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Změna postihne i činnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací. Tam je ale posunuta účinnost až na 1. 1. 2012.
 
Více informací naleznete ZDE: Režim přenesení daňové povinnosti § 92a – 92e-  od 1. 4. 2011 na stránkách MF ČR http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61003.html
 
4.       Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně
 
Tato novelizace v uplatňování nároku na odpočet vychází ze směrnice 2009/162/EU a z výsledků zavedené rozhodovací činnosti Soudního dvora EU. Další změny se snaží o zjednodušení aplikace pravidel v praxi a směřují k naplnění zásady neutrality zatížení plátců daně.
Více informací viz.: Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně - od 1. 4. 2011 na stránkách MF ČR
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61002.html
 
5.       Osvobození od daně při dovozu zboží
 
Ke změněným ustanovením zákona o DPH se řadí i § 71 Osvobození při dovozu. Novelou byly dále zpřísněny podmínky pro osvobození od daně při dovozu do členského státu, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu, než do kterého se dovoz zboží uskutečnil.
K § 71 doporučujeme: Osvobození při dovozu zboží § 71 zákona o DPH - od 1. 4. 2011 na stránkách MF ČR http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_60999.html
 
Osvobození - od daně při dovozu zboží (tzv. celní režim 42) § 71g zákona o DPH od 1. 4. 2011 na stránkách MF ČR http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_60998.html
 
6.       Oprava základu a výše daně a výše daně v jiných případech
 
Tato novelizovaná ustanovení mění opravu základu daně a výše daně (§ 42 a 45) a opravu daně v jiných případech (§ 43 a 45).
Pro více informací: Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech § 42 a § 43 - od 1. 4. 2011 na stránkách MF ČR http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61001.html
 
7.       Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
 
Tato novelizace umožňuje plátcům ze zákonem stanovených podmínek opravit daň u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.
Více viz.: Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení § 44 a § 46 - od 1. 4. 2011 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61000.html
 
Zdroj: MF - 18 - odbor Nepřímé daně; 181 - odd. Daň z přidané hodnoty, publikováno 11.03.2011

 

 

Picture  © www.freefoto.com

Zelená linka
Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Aktuality
Počet firem, ve kterých figuruje majitel z daňových rájů, je stále vyšší
celý článek
Poradna
Jak začít jako OSVČ
celý článek
Rada zdarma
Zadejte Váš e-mail a získejte ZDARMA rady do podnikání:
escort izmit, escort izmit, adana escort, samsun escort, paykwik, paykwik, Yangın Tüpü Böcek İlaçlama Baca Temizliği