Komanditní společnost
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Komanditní společnost

 „Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři).“ (§ 93 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).


Jedná se o určitou formu přechodu mezi osobní a kapitálovou společností. Pozice komplementáře je blízká pozici společníka veřejné obchodní společnosti, zatímco pozice komanditisty odpovídá spíše postavení společníka společnosti s ručením omezeným. To je také zakotveno v § 93 odstavci 4 obchodního zákoníku, který stanoví, že se na komanditní společnost použijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o veřejné obchodní společnosti a na postavení komanditistů ustanovení obchodního zákoníku o společnosti s ručením omezeným.


Firma (název) komanditní společnosti musí obsahovat označení „komanditní společnost“, případně zkratku „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Obsahuje-li však firma společnosti jméno komanditisty, ručí tento komanditista za závazky společnosti jako komplementář (§ 95 obchodního zákoníku).


Komanditní společnost se zakládá společenskou smlouvou. Ve společenské smlouvě je možné upravit např. zvláštní způsob hlasování, možnost jednání jménem společnosti či způsob rozdělování zisku. V zápise do obchodního rejstříku je přímo uvedeno, kteří společníci jsou komanditisty a kteří jsou komplementáři. Obchodním vedením jsou pověřeni pouze komplementáři.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Doživotní sídlo v Praze - jedině u nás!
Může být společnost neplatná
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort