Notářský zápis
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Notářský zápis

Nejčastěji se notářské zápisy sepisují o právních úkonech, čímž dané právní úkony získávají příslušnou právní formu. Náležitosti takovéhoto notářského zápisu stanovuje § 63 notářského řádu, kdy notářský zápis musí obsahovat údaje o tom, kdy a kde byl úkon učiněn, označení notáře, identifikaci osob, které jej učinily, obsah úkonu, údaj o tom, že byl obsah po přečtení účastníky schválen, podpisy účastníků a otisk úředního razítka a podpis notáře.

V rámci práva obchodních společností se notářské zápisy vyžadují nejčastěji v případě:

  • Založení obchodní společnosti – u společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným a u zakladatelské smlouvy akciové společnosti, stejně tak u zakladatelských listin v případě jediného zakladatele. Tyto zakladatelské dokumenty musí mít formu notářského zápisu, jinak nebude příslušná obchodní společnost zapsána do obchodního rejstříku.

  • Osvědčení průběhu valné hromady obchodní společnosti – notář je pozorovatelem valné hromady a zachycuje věrohodně její průběh. Např. při založení akciové společnosti – o průběhu ustavující valné hromady.

  • O rozhodnutí orgánu právnické osoby – notář osvědčuje existenci právního jednání a formalit. Osvědčuje, že rozhodování bylo v soulady s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty příslušné právnické osoby. Zde je okruh podstatných náležitostí notářského zápisu dále modifikován a rozšiřován. Spíše v u kapitálových obchodních společností (společnost s ručením omezeným, akciová společnost).

     

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Napsali o nás na Ihned.cz:  Virtuální kancelář nabízí dobrou adresu s nižšími náklady. Na co si dát ale při jejím výběru pozor?
Prodej společností
:
Firmus.cz © 2018 •