Podnik
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Podnik

Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ (§ 5 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku)

 

Hmotnými složkami podniku se rozumí především věci, například peníze v hotovosti či výrobky atd.

Nehmotnými složkami podniku jsou především práva, například právo používat určitou značku.

Osobními složkami podniku jsou schopnosti a znalosti jeho zaměstnanců.


Podnik je věcí hromadnou! Toto hned na úvod říká druhý odstavec zmiňovaného ustanovení (§5 odst. 2 obchodního zákoníku). Nelze ho tedy rozdělit a je třeba ho (zejména pro komerční účely) chápat v celku a to právě například při prodeji (občanský soudní řád má speciální ustanovení pro prodej podniku).


K podniku také nepatří věci, které jsou sice ve vlastnictví podnikatele, ale neslouží ani nemají sloužit k provozování podniku.


Důležité je, že podnik je zásadně objektem právních vztahů, nikoliv jeho subjektem. Subjektem je je pouze podnikatel („podniká vlastním jménem a na vlastní odpovědnost“). Další informace u pojmu Podnikání

 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Počet firem, ve kterých figuruje majitel z daňových rájů, je stále vyšší
Společnost na klíč
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort