Simultánní založení a.s
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Simultánní založení a.s

Zakládá-li se akciová společnost bez veřejné nabídky akcií je průběh založení společnosti, stejně jako u zbylých forem obchodních společností, omezen na uzavření zakladatelského dokumentu, resp. na nabytí jeho účinnosti.

Při simultánním založení a. s. mají zakladatelé takové právní postavení, které má při sukcesivním založení ustavující valná hromada.

Pro simultánní založení a. s. je tak nezbytné uzavření zakladatelské smlouvy, resp. zakladatelské listiny, která bude obsahovat:
- Firmu, sídlo a předmět podnikání; navrhovaný základní kapitál, počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podoba; počet akcií, který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen; je-li splácen emisní kurs nepeněžitým vkladem, tak jeho určení, způsob splacení; alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou; určení správce vkladu

Vedle výše zmíněných náležitostí však musí obsahovat i:
- přesné znění stanov
- rozhodnutí zakladatelů založit příslušnou společnost
- jmenovité určení prvních členů představenstva a dozorčí rady

Nesmí samozřejmě chybět podpisy zakladatelů, které musí být úředně ověřeny. Jak pro zakladatelskou smlouvu, tak pro zakladatelskou listinu se rovněž vyžaduje forma notářského zápisu.

Při simultánním založení tedy dochází, na rozdíl od založení sukcesivního, k jednorázovému založení akciové společnosti.
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Doživotní sídlo v Praze - jedině u nás!
Jak začít podnikat?
:
Firmus.cz © 2018 •