Sídlo společnosti
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Sídlo společnosti

Sídlo je vymezeno adresou, kde společnost sídlí, tedy tam, kde je umístěno sídlo společnosti.

§ 19 c stanovuje:

„1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.

(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.“

Zde je potřeba zdůraznit, že zákonodárce byl tentokrát osvícený a v odstavci druhém ponechal možnost přemísťování sídla v rámci obce bez nutnosti změny zakladatelského dokumentu. (zakladatelské listiny či společenské smlouvy, případně zakladatelské smlouvy). Jen pro představu, tím naši zákazníci ušetří 5 000 Kč.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Zákon o DPH 2013, sazby, změny v roce 2013, zvýšení od 1.1.
Pronájem vozidel
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort