Veřejná obch.společnost
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Veřejná obch.společnost

 „Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.“ (§ 76 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodní zákoník).

Minimální počet společníků jsou tedy dva, maximální počet však omezen není. Společníkem mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou v níž je možné upravit např. hlasovací práva nebo podíl ze zisku.

Firma (název) veřejné obchodní společnosti musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“, případně zkráceně „veř. obch. spol.“ či „v. o. s.“. V případě, že firma obsahuje jméno alespoň jednoho společníka, stačí dodatek „a spol.“ (viz § 77 obchodního zákoníku) .

Hlavní výhodou veřejné obchodní společností je, že není nutný žádný základní kapitál. Oproti tomu největší nevýhodou je neomezené plné ručení všech společníků. Další nevýhodou je, že společnost automaticky zaniká, pokud by počet jejích společníků klesl na méně než jednoho – například smrtí druhého.

Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou všichni její společníci, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Jednat může každý společník samostatně a nezávisle, opět pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Na Praze 2 přijde kontrola FÚ jednou za 191 let
Přechod z OSVČ na PO
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort