Zakladatelský dokument
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Zakladatelský dokument

Existují prakticky dva, resp. tři druhy zakladatelských dokumentů, které se použijí v závislosti na počtu zakladatelů a na formě obchodní společnosti.

V závislosti na počtu zakladatelů se rozlišuje:
Společenská a zakladatelská smlouva, které se použijí, je-li více zakladatelů.
Zakladatelská listina, jejíž užití je nezbytné v případě jediného zakladatele. Zakladatelská listina musí obsahovat stejné podstatné náležitosti jako příslušná společenská, resp. zakladatelská smlouva. Zde je však nutno mít na paměti, že ne všechny obchodní společnosti mohou být založeny jediným zakladatelem. Zakladatelská listina tak přichází v úvahu pouze pro kapitálové společnosti - společnost s ručením omezeným a akciová společnost.

Zakládá-li se tedy obchodní společnost jediným zakladatelem, označuje se zakladatelský dokument bez závislosti na formě společnosti jako zakladatelská listina. Jinak tomu je v případě více zakladatelů, kdy se používá jednak společenská smlouva (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a společnost s ručením omezeným), rovněž však její zvláštní typ - zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti. Rozdíl mezi společenskou a zakladatelskou smlouvou spočívá v důsledcích dokumentu. Zatímco společenská smlouva společnost nejen zakládá, ale upravuje i vztahy uvnitř společnosti po jejím vzniku, zakladatelská smlouva se omezuje pouze na samotné založení společnosti (vnitřní vztahy jsou následně upraveny stanovami).

Každý zakladatelský dokument musí mít písemnou formu, musí obsahovat zákonem stanovené podstatné náležitosti (liší se v jednotlivých formách společností) a podpisy zakladatelů musí být úředně ověřeny. Pro společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným a pro zakladatelskou smlouvu akciové společnosti, stejně tak pro zakladatelské listiny se vyžaduje forma notářského zápisu, kterou vyhotoví jakýkoli notář (pro společenskou smlouvu veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti se forma notářského zápisu nevyžaduje).
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Doživotní sídlo v Praze - jedině u nás!
Založení a.s.
:
Firmus.cz © 2018 •