Založení společnosti
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Založení společnosti

V České republice se uplatňuje normativní (registrační) model zakládání obchodních společností, pro který platí, že se obchodní společnost zakládá ve dvou etapách – rozlišuje se založení společnosti a vznik společnosti.

K založení společnosti dochází zpravidla uzavřením, resp. nabytím účinnosti zakladatelského dokumentu, který musí být  v předepsané formě za současného dodržení všech zákonných podmínek. Společnost jako taková však vzniká až zápisem do obchodního rejstříku.

Obchodní společnosti mohou být zakládány jak českými, tak i zahraničními fyzickými i právnickými osobami. Pro osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost) platí, že musí být zakládány minimálně dvěma zakladateli. Kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) mohou mít i pouze jediného zakladatele, v tomto případě však zákon stanovuje i další podmínky a omezení (např. že jediným zakladatelem akciové společnosti může být pouze právnická osoba).

V závislosti na formě obchodní společnosti a na počtu zakladatelů se rozlišují zakladatelské dokumenty:
- Společenská smlouva – u veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným (je-li zakládána dvěma a více zakladateli)
- Zakladatelská smlouva – u akciové společnosti, za podmínky, že je zakládána dvěma a více zakladateli
- Zakladatelská listina – u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, jsou-li zakládány jediným zakladatelem

Zakladatelský dokument musí být podepsán všemi zakladateli, přičemž pravost podpisů musí být úředně ověřena. Pro některé zakladatelské dokumenty je požadovaná forma notářského zápisu (např. zakladatelská smlouva).

S výjimkou akciové společnosti obecně platí, že společnost je založena nabytím účinnosti zakladatelského dokumentu – zpravidla dnem svého uzavření, není-li účinnost odložena na pozdější dobu.

U akciové společnosti je situace komplikovanější, jelikož mimo uzavření, resp. nabytí účinnosti zakladatelské smlouvy, popř. zakladatelské listiny jsou zakladatelé akciové společnosti v některých případech povinni podniknout i další kroky - založení akciové společnosti na základě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení a. s.). Zakládá-li se akciová společnost bez veřejné nabídky akcií (tzv. simultánní založení a. s.), je situace stejná jako u zbylých forem obchodních společností.

Zakládá-li se obchodní společnost společenskou smlouvou, je možno, aby se zakladatel při jejím uzavírání nechal zastoupit zmocněncem na základě plné moci (podpis zmocnitele – zakladatele – musí být úředně ověřen, plná moc se přikládá ke společenské smlouvě).
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Počet firem, ve kterých figuruje majitel z daňových rájů, je stále vyšší
Založení a.s.
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort