Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Živnost

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (§2 zákona číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - zákon o živnostenském podnikání)

   

Obdobnou definici má i podnikání: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (§ 2 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodní zákoník). Docházíme tedy k tomu, že živnost je podmnožinou podnikání; je druhem podnikání, které se liší tím, že je upraveno zákonem o živnostenském podnikání.


 

Zákon o živnostenském podnikání (dále jenom živnostenský zákon) zároveň taxativně vypočítává ve svém paragrafu třetím, co není považováno za živnost (tzv. negativní vymezení). Mezi jinými například živností není využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, činnost lékařů a advokátů, činnost bank, výroba elektřiny a další.

Všeobecné podmínky k vykonávání živnosti jsou podle § 6 živnostenského zákona následující :

  • dosažení 18ti let (všimněme si toho, že tam není zletilost, ale striktně, tak jako u volebního práva dosažení 18ti let)

  • způsobilost k právním úkonům

  • bezúhonnost (ve smyslu živnostenského zákona)


Dále existují ještě zvláštní podmínky provozování činnosti, které souvisí s provozováním konkrétní živnosti. Ty jsou upraveny v § 7 živnostenského zákona (sem patří především vzdělání či kvalifikace).


Živnosti se dělí na


  • ohlašovací (řemeslné, vázané a volná)

  • koncesované


Co vše spadá pod živnost řemeslnou a vázanou naleznete v příloze 1, resp. příloze 2 živnostenského zákona. Nejvýznamnější odlišnost spočívá v tom, jaké podmínky je nutné splnit, aby mohlo dojít ke vzniku oprávnění, přičemž nejmírnější režim má pochopitelně živnost volná (se všemi 80 obory činností).

U živností ohlašovacích Živnostenský úřad navíc přezkoumá, zda jsou splněny všechny podmínky ke vzniku oprávnění.


Oproti tomu koncesované živnosti podléhají režimu nejpřísnějšímu. K žádostem o koncesi se mimo Živnostenského úřadu vyjadřují i další úřady, do jejichž oblasti působnosti živnost spadá. Co vše patří mezi koncesované živnosti je stanoveno v příloze třetí živnostenského zákona.


Živnostenské oprávnění uděluje po splnění stanovených podmínek Živnostenský úřad.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Napsali o nás na Ihned.cz:  Virtuální kancelář nabízí dobrou adresu s nižšími náklady. Na co si dát ale při jejím výběru pozor?
Pronájem vozidel
:
Firmus.cz © 2019 •