Zákon o DPH 2013, sazby, změny v roce 2013, zvýšení od 1.1.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0
Zákon o DPH 2013, sazby, změny v roce 2013, zvýšení od 1.1.

Zákon o DPH 2013, sazby, změny v roce 2013, zvýšení od 1.1.

Poslanecká sněmovna v průběhu července 2012 projednávala dva návrhy novely zákona o DPH. Nejzásadnější změnou bude patrně změna zvýšení sazby daně v prvním návrhu, konkrétně na 15% u snížené sazby, u základní sazby pak na 21% (původně 14% a 20%).

Novela zákona o DPH v roce 2013

Tato novela, pokud by byla schválena, by zvyšíla sazbu DPH s účinností od 1.1.2013 a sazby by měly platit po období tří let (tzn. do 31.12.2015). Novela zároveňa obsahuje některá další opatření týkající se techniky výpočtu základu daně a daně jako celku. Současně je navrhováno provést některé úpravy v zařazení vybraného zboží v sazebách DPH, konkrétně přeřazení dětských plen a některých zdravotnických pomůcek do základní sazby DPH. Jejich dosavadní zařazení je dle názoru Evropské komise v rozporu s legislativou EU, a proto bylo navrženo jejich přeřazení.

Dalším neméně důležitým bodem novely by měla být změna lhůty, po jejímž uplynutí budou převody nemovitostí osvobozeny od DPH. Tato lhůta by se měla prodloužit ze tří na pět let a po uplynutí této lhůty se plátci navíc budou moci rozhodnout, zda osvobození využijí či nikoliv.

Zásadní plánovanou změnou je též návrh na zavedení primárně měsíčního zdaňovacího období pro všechny plátcem se sídlem na území ČR. Dosavadní plátci, splňující podmínky pro čtvrtletní zdanění ve zdaňovacím období v roce 2013, se budou moci rozhodnout mezi stávajícími podmínkami a novým měsíčním zdaňovacím obdobím. Nově přihlášní plátci budou moci zvolit čtvrtletní zdaňovací období, nejdříve však ve třetím kalendářním roce následujícím po jejich registraci k DPH. Usnadnit celý proces by mělo i podání elektronického daňového přiznání a to s účinností od 1.1.2014. Tento postup však nebude povinný pro FO s obratem nepřesahující 6.000.000Kč.

Změny DPH a sazeb od 1.1.2013

Výše uvedené informace by byly však nejasné, kdyby byl vládní návrh zákona (Protischodkový balíček 2013) Senátem zamítnut a vrácen zpět k projednání do Poslanecké sněmovny. Pokud by se tento balíček nepovedlo prosadit do konce roku 2012, platila by od příštího roku sjednocená sazba DPH ve výši 17,5%. To by mělo za následek zvýšení cen potravin a léků, které nyní patří do kategorie snížené sazby DPH. Zlevnilo by naopak spotřební zboží, které podléhá zvýšené 20% sazbě DPH. Nicméně 19.12.2012 přehlasovali poslanci senátní veto a prosadili se tak o zvýšení sazeb DPH. Výsledkem tak bude zvýšení těchto sazeb o jeden procentní bod na 15% a 21%, se kterými se počítá i do návrhu rozpočtu pro rok 2013.Zdroje:
• Novela zákona o DPH od 2013 („protischodkový balíček“). In: Ministerstvo financí ČR [online]. 10.12.2012 [cit. 2012-12-13].Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_74546.html
• Senátoři odmítli vládní daňový balíček. In: Novinky.cz [online]. 5.12.2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/286901-senatori-odmitli-vladni-danovy-balicek.html
• Připravované změny v oblasti DPH od 1. ledna 2013. In: Bussinesinfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export [online]. 10.8.2012 [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/pripravovane-zmeny-v-oblasti-dph-od-1-ledna-2013-20486.html
• Daně vzrostou. Poslanci přehlasovali Senát. In: Novinky.cz - nečtenější zprávy na českém internetu [online]. 2012 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/288268-dane-vzrostou-poslanci-prehlasovali-senat.html
 

 

 

Picture  © www.freefoto.com

Zelená linka
Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Aktuality
Doživotní sídlo v Praze - jedině u nás!
celý článek
Poradna
Jak začít podnikat?
celý článek
Rada zdarma
Zadejte Váš e-mail a získejte ZDARMA rady do podnikání:

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort