Jak začít jako OSVČ
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0
Jak začít jako OSVČ

Jak začít jako OSVČ

Pokud chcete začít podnikat, doporučujeme vám věnovat pár minutek přečtením rad, které pro vás připravilo naše právní oddělení tvořené zkušenými právníky, kteří se právě živnostenským podnikáním každodenně zabývají.


1. Zvolte si obor podnikání a zjistěte si jeho právní úpravu
            Podnikatelem je totiž nejen živnostník, ale i osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Obchodní zákoník a Živnostenský zákon tedy rozlišuje obecně 4 typy podnikání :

a) Živnosti ohlašovací - Živnost ohlašovací volná – na její udělení má podnikatel právní nárok pouhým ohlášením, POZOR! Oproti předchozí právní úpravě existuje dnes pouze jedna ohlašovací živnost volná, která se dělí na 80 oborů činností, s tím, že jako poslední je zmiňovaná Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Zde je třeba dát si pozor na to, že pokud budete žádat o tento obor činnosti, musíte přesně specifikovat v čem vaše podnikání  bude spočívat, když se „nevejde“ do vymezených oborů.

b) Živnost ohlašovací řemeslná pro její udělení je potřeba splnit zákonem stanovené podmínky, pro všechna řemesla stejná, pak je právní nárok

c) Živnost ohlašovací vázaná - pro její udělení je potřeba splnit individuálně určené podmínky, po jejich splnění je právní nárok

d) Živnosti koncesované - provozované v závislosti na udělení koncese, na udělení koncese nebývá zpravidla právní nárok, nesmí však docházet k diskriminujícímu udělování

e) Podnikání na základě jiného než živnostenského oprávněníŽivnostenský zákon ve svém §3 vypočítává podnikatelské aktivity, které jsou vyjmuty z Živnostenského zákona a zároveň uvádí, které předpisy toto podnikání upravují. Typickým příkladem je činnost advokátů, notářů, provoz stanic technické kontroly atd. 

f) Provozování zemědělské výroby speciální typ, kdy je podnikatel zapsán do evidence dle zvláštního předpisu. 


          Proto je potřeba si rozmyslet, kterým typem podnikání se chcete zajímat a dle toho postupovat při získávání patřičného oprávnění. Postupujte od posledního jmenovaného směrem k výše uvedenému a hledáte zamýšlený předmět podnikání. V případě absence vyvoleného předmětu podnikání v zákonném seznamu zbývá přihlásit volnou živnost s oborem činnosti Výroba, obchod a služby jinde nezařazené a přesně ho specifikovat.


2 . V případě živnostenského podnikání vyplníte JRF
         JRF, tedy Jednotný registrační formulář, získáte buďto přímo na jakémkoli Živnostenském úřadě anebo si ho opatříte v elektronické podobě a vytisknete. Podle instrukcí vyplněný pak odevzdáte na JAKÉMKOLI Živnostenském úřadě (místní příslušnost byla zrušena) a zaplatíte za prvozápis poplatek 1000 Kč, v každém dalším případě pak 500 Kč. PO musí svou činnost na Živnostenském úřadě podávat taktéž stejným způsobem. Tuto službu v rámci našich společností provádíme ZDARMA, účtujeme si pouze zmíněný poplatek. POZOR! Pokud začnete podnikat ještě bez vzniku živnostenského oprávnění (i po tom, co byla přihláška podána), dopouštíte se trestného činu neoprávněného podnikání. 
          Tímto JRF se přihlásíte současně ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, dani z příjmu a případně i k dalším daním, jako jsou silniční daň či DPH. Vaši beztrestnost si úřad zjistí již sám, takže není potřeba dokládat výpis z rejstříku trestů. (Mimochodem, v případě našich společností provádíme registraci zdarma přímo dle Vašich přání, účtujeme si pouze poplatek Živnostenskému úřadu)


3. Zajištění sociálního a zdravotního pojištění
         Pokud je podnikání vaší hlavní činností, primárním způsobem obživy, pak je třeba od počátku dbát na řádné zaplacení měsíčních záloh na sociálním a zdravotním pojištění. 
V případě, že je však podnikání pro vás pouze vedlejší činnost, tak sociální i zdravotní pojištění zaplatíte až v roce následujícím po podání daňového přiznání a přehledu o příjmech a výdajích (to jsou dva sice podobné, ale i přesto rozdílné tiskopisy, které musí být vyplněné a podané po konci roku na příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně. Součástí přehledů jsou i pokyny, jak je vyplnit).
Pokud bude Vás zisk nízký, tak budete od platby sociálního pojištění osvobozeni ÚPLNĚ!


4. Zajištění evidencí, včetně té daňové

          Další sice nemilou, ale nutnou, povinností je pro OSVČ vytvoření a zajištění vedení daňové evidence či evidence příjmů.Obě evidence se vytváří z dokladů schovaných během roku. Pro daňovou evidenci je třeba mít uložené všechny doklady, pro evidenci příjmů (budete-li uplatňovat paušální výdaje) postačí schované vydané faktury a příjmové doklady.
          V případě, že jste registrovaní jako plátci DPH, tak dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy Zákona o dani z přidané hodnoty, jste povinni vést čtvrtletně evidenci.


5. Podnikatelský konec roku = Daňová přiznání a přehledy pojištění


          Konec kalendářního roku je pro většinu populace symbolem pro odpočinek, Vánoce a jejich klidné prožití. Jako podnikatelé však máte další nepříliš veselou povinnost, kterou je podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob (všechny naše ready-made společnosti jsou již registrovány k dani z příjmu) a zároveň i vytvořit a podat Přehledy pojištění, které v zápětí zaplatíte a to společně s daní z příjmu. Jelikož se říká, že opakování je matkou moudrosti, tak jako plátci DPH musíte plnit během roku všechny povinnosti plátce DPH a podávat každé čtvrletí daňové přiznání k DPH.
 

 

Poznámka: Pokud budete uplatňovat výdaje na auto, je třeba platit čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku taktéž podat daňové přiznání.


 

Zelená linka
Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Aktuality
Na Praze 2 přijde kontrola FÚ jednou za 191 let
celý článek
Poradna
Přechod z OSVČ na PO
celý článek
Rada zdarma
Zadejte Váš e-mail a získejte ZDARMA rady do podnikání:

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort