Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Akcie

Akcie je slovy zákona cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona (myšleno obchodního zákoníku) a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.“ (ustanovení § 155 odst. 1 první věta zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

...

Akciová společnost

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.“ (§ 154 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku)

...

Aktiva

Aktiva je pojem využívaný především v účetnictví a reprezentují všechno, co umožňuje podniku dosáhnout zisku.

...

ARES registr firem

Ares registr firem a dalších ekonomických subjektů je informační systém ministerstva financí České republiky, který shromažďuje informace o společnostech v České republice působících a dále je pak publikuje v souhrnné podobě tak, aby byly dostupné každému, kdo je vyhledává.

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Jak probíha registrace k DPH?
Jak začít jako OSVČ
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort