Jednatel
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Jednatel

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak.“  (§ 133 odstavce 1 zákona číslo 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - obchodního zákoníku)

Jednatelem nemusí být pouze společník, ale může jím být kterákoliv jiná fyzická osoba, kterou jmenuje valná hromada.

Vzájemný vztah jednatelů a jejich kompetence lze upravit ve společenské smlouvě, případně ve stanovách.

Mezi povinnosti jednatele patří: “zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.“ (§ 135 odstavec 1 zákona číslo 513/1991 SB ve znění pozdějších předpisů obchodního zákoníku)

 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Počet firem, ve kterých figuruje majitel z daňových rájů, je stále vyšší
Jak začít podnikat?
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort