Jmenovitá hodnota akcie
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Jmenovitá hodnota akcie

Jedná se o údaj, který se řadí mezi podstatné náležitosti každé akcie.

Jakou jmenovitou hodnotu bude ta která akcie mít, musí určit stanovy. Konkrétní výše tedy závisí zpravidla na zakladatelích akciové společnosti (Obchodní zákoník nestanovuje žádnou minimální výši). Avšak dle ustanovení § 157 druhé věty Obchodního zákoníku součet jmenovitých hodnot těchto akcií musí odpovídat výši základního kapitálu.“

Nutno upozornit, že „akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu“ (ustanovení § 155 odst. 5 Obchodního zákoníku), nesmí však docházet k diskriminačnímu zacházení s některými akcionáři.

V průběhu existence akciové společnosti může dojít ke změně jmenovitých hodnot již vydaných akcií, a to buď procesem štěpení nebo procesem spojení akcií (§ 186b Obchodního zákoníku).

- Štěpení akcií – akcie o určité jmenovité hodnotě je nahrazena větším počtem akcií o nižší jmenovité hodnotě.
- Spojení akcií - více akcií o nižší jmenovité hodnotě se nahradí akcií o vyšší jmenovité hodnotě.

K štěpení, resp. spojení akcií může dojít pouze na základě rozhodnutí valné hromady o změně stanov, k čemuž je třeba souhlasu alespoň dvou třetin přítomných akcionářů (ke spojení akcií je dále nutný souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit). O rozhodnutí valné hromady se musí pořídit notářský zápis (musí obsahovat schválený text stanov). Takováto změna stanov nabývá účinnosti až zápisem do obchodního rejstříku (konstitutivní zápis do obchodního rejstříku).

Od jmenovité hodnoty akcie je nutno odlišovat emisní kurs akcie.
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Napsali o nás na Ihned.cz:  Virtuální kancelář nabízí dobrou adresu s nižšími náklady. Na co si dát ale při jejím výběru pozor?
Přechod z OSVČ na PO
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort