Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Kapitálová obchod. spol

Kapitálová obchodní společnost je společností, která povinně vytváří základní kapitál, k jejímu založení je tedy zapotřebí kapitálové účasti společníků na této společnosti. Kapitálovou účastí se rozumí vklad společníka (zakladatele).

...

Komanditní společnost

 „Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři).“ (§ 93 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Komodita, obchodování s komoditami

Komoditami se rozumí zboží, které je obchodováno bez rozdílu na kvalitě, a dodávky od různých dodavatelů jsou mezi sebou vzájemně zastupitelné.

...

Koncern

Koncern (holding) je sdružení, které se sestává z právně samostatných podniků, které vznikají na základě kapitálové účasti, nebo na základě smluvním.

...

Koncese

Koncesí se rozumí státní povolení k provozování živnosti a vyžaduje se jen v případech vymezených zákonem.

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Doživotní sídlo v Praze - jedině u nás!
Prodej společností
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort