Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Občanské sdružení, stanovy, registr

Občanské sdružení je patrně nejstarším a nejrozšířenější právní formou nevládní neziskové organizace.

...

Obchodní rejstřík firem

Je slovy zákona veřejný seznam, do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Shrnut je v Hlavě III. obchodního zákoníku , která byla upravena dle Evropských směrnic a jak si evropské právo žádá, tak je veden pouze v elektronické podobě a k nahlédnutí je webových stránkách ministerstva spravedlnosti.

...

Obchodní společnost

 Obchodní společností (dále tak jen „společností“) se rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání. Obchodní společnosti se dělí na kapitálové a osobní.

...

Obchodní věstník

Obchodní věstník je významným nástrojem k publikování informací nejen o zápisech, změnách a výmazech v obchodním rejstříku, nýbrž i o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích, svolání valných hromad a dalších informacích, jejichž uveřejnění je stanoveno současnou legislativou.

...

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník je vedle občanského zákoníku stěžejním soukromoprávním předpisem v ČR. Oproti němu však upravuje podnikání jako takové, vznik, existenci i zánik obchodních společností, obchodní závazkové vztahy a nekalosoutěžní jednání.

...

Obligace, co je?

Obligace, neboli také dluhopisy, představují vedle akcií velmi rozšířený druh obchodovatelných cenných papírů.

...

Offshore společnosti, company, služby - Offshoring

Offshoring můžeme jednoduše charakterizovat jako snížení provozních nákladů odstěhováním výroby do levnějších zemí (především v průmyslu).

...

Osobní obchodní spol.

Osobní společnost je obchodní společností, která nevytváří povinně základní kapitál. Společník (zakladatel) se tedy nemusí zavázat k vložení kapitálu – vkladu. Naopak se od společníka požaduje jeho osobní účast ve společnosti.

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Napsali o nás na Ihned.cz:  Virtuální kancelář nabízí dobrou adresu s nižšími náklady. Na co si dát ale při jejím výběru pozor?
Může být společnost neplatná
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort