Obchodní společnost
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Obchodní společnost

 Obchodní společností (dále tak jen „společností“) se rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání. Obchodní společnosti se dělí na kapitálové a osobní.

Kapitálovými společnostmi jsou společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Osobními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Zvláštní skupinou mimo výše uvedené jsou evropské obchodní společnosti, konkrétně evropská (akciová) společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Poslední dvě jmenované kromě obchodního zákoníku upravují rovněž evropské právní předpisy.

Obecně mohou být zakladateli společnosti jak osoby fyzické, tak právnické. Společnost se zakládá společenskou smlouvou, zakládají-li jí dva a více společníků, případně zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu v případě zakladatele jediného. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Společnost se zruší uplynutím doby, na kterou byla založena, dosažením účelu, rozhodnutím společníků nebo oprávněného orgánu společnosti, rozhodnutím soudu, v důsledku přeměny společnosti či zrušením v konkursu. Obchodní společnost zaniká dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku.

Rozsah ručení společníků za závazky společníků stanovují ustanovení upravující jednotlivé formy obchodních společností. Po zániku společnosti ručí společníci za její závazky stejně jako za jejího trvání.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Na Praze 2 přijde kontrola FÚ jednou za 191 let
Přechod z OSVČ na PO
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort