Osobní obchodní spol.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Osobní obchodní spol.

Obchodní společnosti lze rozdělit na:

- Kapitálové společnosti - akciová společnost, společnost s ručením omezeným
- Osobní společnosti - veřejná obchodní společnost, popř. komanditní společnost
- Popřípadě i na společnosti smíšené povahy - komanditní společnost

Charakteristické znaky osobních obchodních společností:

- Nevytváří povinně základní kapitál – Když tedy obchodní společnost osobní povahy nevytvoří žádný základní kapitál, nebude to mít žádné neblahé důsledky. Společníci se však mohou dobrovolně zavázat, že nějaký vklad do společnosti vloží, pak jej však musí splatit.

- Společníci ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem po celou dobu trvání společnosti. Výjimkou jsou komanditisté komanditní společnosti, kteří ručí „do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku.“ (ustanovení § 93 odst. 1 Obchodního zákoníku). Jakmile však komanditista splatí celý svůj upsaný vklad a ono splacení se zapíše do obchodního rejstříku, komanditista již za závazky společnosti nebude ručit vůbec. Proto bývá někdy komanditní společnost označována jako společnost smíšené povahy.

- Všichni společníci disponují právem podílet se na obchodním vedení společnosti a jednat jejím jménem, proto bývají společníci často označováni jako tzv. zainteresovaní společníci. Výjimkou jsou opět komanditisté, kteří se na obchodním vedení nepodílí.

- Osobní společnosti nevytváření povinně žádné krom statutárních orgánů.

  • U společnosti s ručením omezeným – zpravidla všichni společníci
  • U komanditní společnosti - komplementáři

 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Jak probíha registrace k DPH?
Společnost na klíč
:
Firmus.cz © 2018 •