web tasarım  Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Pasiva

 Pasiva je pojem využívaný především v účetnictví a reprezentují především zdroje financování majetku.

...

Podíl

 Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Každý společník může mít pouze jeden podíl ve společnosti (). Pro účely tohoto zákona se oceňuje podíl mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti ().“(Ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - obchodního zákoníku.)

...

Podnik

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ (§ 5 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku)

...

Podnikání

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (§ 2 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Podnikatel

Podnikatelem se rozumí každá fyzická  či právnická osoba splňující alespoň jedno ze čtyř kritérií uvedené Obchodním zákoníkem a sice zapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na základě živnostenského oprávnění či jiného než živnostenského oprávnění  či provozující  zemědělskou činnost.

...

Prokura

 Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.“ (Ustanovení § 14 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - obchodního zákoníku.)

...

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti, který společnost řídí a jedná jejím jménem. Podle ustanovení § 191 odst. 1 druhé věty zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále „představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.“

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Jak probíha registrace k DPH?
Přechod z OSVČ na PO
:
Firmus.cz © 2019 •
xnxxwap javhdsearch chip satışı
paykasa paykwik paykwik al paykwik paykwik iddaa siteleri guvenilir casino siteleri bonus veren siteler mobil odeme bahis en iyi bahis siteleri kacak bahis siteleri bahis siteleri 2019 casino siteleri yeni bahis siteleri mobil odeme ile bahis