Podíl
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Podíl

 Platí, že jeden společník může mít v jedné společnosti právě jeden podíl. Výjimkou z této zásady je akciová společnost, kde je výše podílu vyjádřena množstvím akcií daného akcionáře (který je vlastně společníkem). Počet akcií, vlastněných jednou osob není nijak omezen, respektive je omezen pouze maximálním počtem akcií dané společnosti.

Podíl se oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na jeho podíl, přičemž čistý majetek společnosti je obchodní majetek společnosti po odečtení závazků společnosti.

Při zániku účasti společníka v dané společnosti tomuto společníkovi náleží tzv. vypořádávací podíl, který je odrazem jeho zákonného práva na vypořádání, tedy zjednodušeně vyrovnání jeho dosavadních přínosů a vkladů do společnosti. Výše vypořádávacího podílu se stanoví z vlastního kapitálu ke dni zániku jeho účasti ve společnosti na základě účetní závěrky, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Vypořádávací podíl se vyplácí v pěnězích, neplyne-li, opět, něco jiného ze společenské smlouvy nebo stanov.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Zákon o DPH 2013, sazby, změny v roce 2013, zvýšení od 1.1.
Založení a.s.
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort