Prokura
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Prokura

 Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.“ (Ustanovení § 14 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - obchodního zákoníku.)

Prokura je odborný termín pro zvláštní, obchodně-právní institut, pod nímž se skrývá zmocnění prokuristy (tj. osoby zmocněné) ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zjednodušeně lze tedy říci, že se jedná o plnou moc svého vlastního druhu, která je poněkud rozšiřená co do rozsahu oproti tradičníplné moci, označované jako zvláštní plná moc. To je patrné mimo jiné z toho, že prokura se zapisuje do obchodního rejstříku. Prokura je upravena v § 14 obchodního zákoníku.

Prokuru v běžné podobě (tzv. základní prokura) neobsahuje oprávnění zcizovat (tedy například prodávat) a zatěžovat nemovitosti. Toto oprávnění musí být v prokuře výslovně uvedeno. Pak se jedná o tzv. rozšířenou prokuru.

Prokuru lze udělit jedné (tzv. individuální prokura) nebo více (tzv. hromadná prokura) osobám, avšak pouze osobám fyzickým. V případě udělení více osobám může prokura k zastupování a podepisování zmocňovat každou z osob jednotlivě, nebo naopak může vyžadovat souhlasný projev vůle všech či alespoň dvou zmocněných osob. Zvolený způsob se zapisuje do obchodního rejstříku.

Účinnost prokury nastává od jejího zápisu právě do obchodního rejstříku, který může provést pouze podnikatel, který je v obchodním rejstříku zapsán, jedno zda je fyzickou nebo právnickou osobou. Prokura se užívá tím způsobem, že při podpisu prokurista připojí k firmě podnikatele, kterým byl zmocněn a za kterého tedy jedná, dodatek označující prokuru a svůj podpis.  

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Napsali o nás na Ihned.cz:  Virtuální kancelář nabízí dobrou adresu s nižšími náklady. Na co si dát ale při jejím výběru pozor?
Jak začít jako OSVČ
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort