Podnikatel
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Podnikatel

Podnikatelem se rozumí každá fyzická  či právnická osoba splňující alespoň jedno ze čtyř kritérií uvedené obchodním zákoníkem a sice :

„(2) Podnikatelem podle tohoto zákona je:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.“

Ad a) Do obchodního rejstříku se zapisují povinně všechny obchodní společnosti, družstva a další právnické osoby a na žádost i fyzické osoby. 

Ad b) Osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění  může být opět právnická osoba (ta tedy splňuje současně první i druhé kritérium)a fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění.

Ad c) Jiným než živnostenským oprávněním jsou myšleny činnosti ve smyslu § 3 Živnostenského zákona, tedy činnosti upravené ve zvláštních předpisech podléhající povětšinou zvláštnímu povolení ze strany státu (př. Advokáti, notáři, tlumočníci, autorizovaní inženýři či banky) případně činnosti zcela volné jako je např. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Ad d) Tímto zvláštním předpisem je zákon č. 219/1991 Sb., který doplnil zák. č. 105/1990 Sb.. I zde se jedná jak o osoby fyzické, tak právnické.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Napsali o nás na Ihned.cz:  Virtuální kancelář nabízí dobrou adresu s nižšími náklady. Na co si dát ale při jejím výběru pozor?
Pronájem vozidel
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort