Představenstvo
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Představenstvo

Po založení akciové společnosti a jejím vzniku (nezávisle na tom, jedná-li se o ready made společnost, společnost na klíč, či samostatně založenou akciovou společnost) je nutno zajistit fungování společnosti, k čemuž jsou zřizovány příslušné orgány – valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

Představenstvo je kolektivní orgán, který musí mít zpravidla minimálně tři členy. Zabezpečuje kontakt společnosti se třetími osobami a dále zejména obchodní vedení společnosti. K tomu, aby osoby vně společnosti věděly, prostřednictvím kterých osob mohou se společností jednat, zapisují se členové představenstva do obchodního rejstříku (včetně způsobu, jakým jménem společnosti jednají).

Funkce člena představenstva vzniká nejčastěji zvolením valnou hromadou, dále též jmenováním, či jinými způsoby. K tomu, aby se příslušná osoba mohla stát členem statutárního orgánu, musí splňovat zákonem stanovené podmínky, mezi které patří například dosažení 18-ti let, způsobilost k právním úkonům, aj, současně však u této osoby nesmí existovat překážka výkonu funkce (viz § 194 odst. 7 obchodního zákoníku).

K funkci člena představenstva se váží i jisté povinnosti. K těmto povinnostem náleží vykonávat funkci osobně s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Člen představenstva musí být ke společnosti loajální a musí se zdržet konkurenčního jednání.

Při porušení svých povinností členové představenstva odpovídají společnosti za takto vzniklou škodu a ve specifických případech mohou i ručit za závazky akciové společnosti.

Funkce člena představenstva zaniká smrtí, odvoláním, rezignací, vypršením funkčního období, popř. jinak.
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Doživotní sídlo v Praze - jedině u nás!
Přechod z OSVČ na PO
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort