Podnikání
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Podnikání

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (§ 2 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

Podnikatelem se v tomto ustanovení rozumí jakákoli osoba, která splňuje uvedené podmínky. Máme zde tedy 5 podmínek – soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem zisku – které musí být splněny kumulativně.

 

Soustavně – znamená opakovaně, nikoli neustále či nepřetržitě. Nesmí se jednat o náhodnou či jednorázovou činnost, ale nechápejme to jako činnost, která je provozovaná 7 dní v týdnu a 24 hodin denně (i podnikatelé, věřte nebo ne, spí)

 

Samostatně – v daném kontextu to značí, že osoba nepodléhá příkazům nadřízených. tím dochází k odlišení podnikatele od osoby, která danou činnost vykonává na základě pokynu svého zaměstnavatele a nazýváme ji závislou prací ve smyslu zákoníku práce.

 


Vlastním jménem – opět odlišení od zaměstnanců, kteří činnost provádějí jménem zaměstnavatele.

 


Na vlastní odpovědnost – nese veškeré následky své činnosti, ručí i za své zaměstnance

 


Za účelem zisku – účelem podnikání je zisk, přesněji řečeno snaha o zisk. Tzn. podmínkou je snaha o zisk, nikoliv jeho skutečné dosažení. Tudíž i osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a je ve ztrátě, tak je podnikatel, protože se o zisk snaží

 


Obdobnou definici a sice: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ obsahuje i ve svém § 2 i živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zákon o živnostenském podnikání ). Živnost je tedy ve vztahu k podnikání jeho podmnožinou, která je blíže upravena v zákoně o živnostenském podnikání. Každá živnost je tedy podnikáním, ale každé podnikání není živností. Anebo přesněji – podnikání řídící se živnostenským zákonem je nejen podnikáním, ale i živností.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Jak probíha registrace k DPH?
Založení a.s.
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort