Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Ready made

Ready made (nepřesně též „redy made“) společnosti, jsou specializovanou společností předem připravené kapitálové společnosti k prodeji (u obchodních společností osobního typu to není dost dobře možné z důvodu vázanosti společnosti na konkrétní osoby, společníky). Ready made tedy bývají - společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost.

...

Rejstříkový soud

 Z § 9 odst. 3 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že rejstříkovým soudem je krajský soud, který rozhoduje ve věcech obchodního rejstříku.

...

Rezervní fond

Rezervní fond je fond povinně zřizovaný zpravidla z čistého zisku (zisku běžného účetního období po zdanění – nejčastěji jeden rok) u společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti. Tento fond se v zákonném rozsahu vytváří výhradně ke krytí ztráty společnosti, pokud není zákonem stanoveno jinak (viz § 67 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Zákon o DPH 2013, sazby, změny v roce 2013, zvýšení od 1.1.
Založení a.s.
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort