Rejstříkový soud
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Rejstříkový soud

 

Rejstříkový soud tedy vede obchodní rejstřík. O rejstříkovém soudu se hovoří ve třetí hlavě obchodního zákoníku (obchodní rejstřík). Dle obchodního zákoníku je rejstříkový soud povinen vést pro každého podnikatele, organizační složku podniku, popř. pro zahraniční podnik a jeho organizační složku, zvláštní vložku, a zveřejňovat tak všechny důležité údaje o podnikateli (obchodní rejstřík je veřejný seznam).
Někteří podnikatelé se mylně domnívají, že úspěšným zápisem do obchodního rejstříku, kterému musí předcházet návrh na zápis, jež musí být podaný kompetentní osobou a musí splňovat všechny zákonem stanovené náležitosti, včetně všech doložených skutečností (součástí obchodního rejstříku je sbírka listin), končí jejich komunikace s rejstříkovým soudem. To však není pravda. Vedle rozhodování o zápisu do obchodního rejstříku rozhoduje rejstříkový soud i o změně údajů, které je příslušná osoba povinna rejstříkovému soudu nahlásit. Rejstříkový soud dále rozhoduje o případném výmazu osoby z obchodního rejstříku. Podnikatel dále musí zasílat (elektronicky) rejstříkovému soudu jednou ročně účetní závěrku, popř. výroční zprávu a zprávu auditora, přičemž při nesplnění této povinnosti hrozí podnikateli sankce.
Rejstříkové soudy jsou oprávněny zapisovat do obchodního rejstříku pouze zákonem stanovené údaje. Jakýkoli požadavek ze strany podnikatele, který by směřoval k zapsání jiných než zákonem stanovených údajů, soudy zamítají, jelikož v opačném případě by to vedlo k zahlcení obchodního rejstříku zbytečnými údaji a k menší přehlednosti.
Rejstříkové soudy fungují při krajských soudech, a jelikož je několik krajských soudů, musí nutně existovat i více rejstříkových soudů, přičemž příslušnost k jednotlivým rejstříkovým soudům se až na výjimky překrývá s příslušností k běžným krajským soudům. Příslušnost je tedy založena na základě místní příslušnosti a řídí se místem podnikání. Tuto problematiku lze demonstrovat na příkladu akciové společnosti, přičemž sídlo firmy bude v Praze. Pro takovouto obchodní společnost je v běžných věcech jako krajský soud příslušný Městský soud v Praze, proto i jako rejstříkový soud bude působit právě Městský soud v Praze. Nutno však podotknout, že Městský soud v Praze je příslušný jako rejstříkový soud i pro Středočeský kraj, pro který je jako běžný krajský soud příslušný Krajský soud v Praze.
V současné době jako rejstříkový soud fungují: Městský soud v Praze, Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Plzni, Krajský soud v Ústí nad Labem (pobočka v Liberci), Krajský soud v Hradci Králové (pobočka v Pardubicích), Krajský soud v Brně a Krajský soud v Ostravě.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Jak probíha registrace k DPH?
Jak začít jako OSVČ
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort