Rezervní fond
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Rezervní fond

Rezervní fond se ve většině případů vytváří z čistého zisku, tedy příslušná obchodní společnost musí zisku nejprve dosáhnout. Jaký postup následuje je obchodním zákoníkem upraveno speciálně u společnosti s ručením omezeným (§ 124 obchodního zákoníku) i u akciové společnosti (§ 217 obchodního zákoníku).

V prvním roce, kdy je vykázán zisk, přidělí se do rezervního fondu:
• V případě společnosti s ručením omezeným nejméně 10% hodnoty tohoto zisku (maximálně však 5% základního kapitálu).
• U akciové společnosti je minimální hodnota dvojnásobná, tedy 20% čistého zisku (maximálně ale 10% základního kapitálu).

V dalších letech pro obě formy obchodních společností platí, že do rezervního fondu přidělují po 5-ti % z čistého zisku, dokud fond nedosáhne výše stanovené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách. Tato výše však musí činit minimálně:
• Pro společnost s ručením omezeným 10% základního kapitálu.
• Pro akciovou společnost 20% základního kapitálu.

Další způsob, jak zřídit rezervní fond, je jeho vytvoření ihned po založení společnosti a jejím vzniku (zápisu do obchodního rejstříku), popř. při zvyšování základního kapitálu. Touto cestou se vytváření fondu realizuje prostřednictvím příplatků:
• Společníků nad výši vkladů do základního kapitálu (společnost s ručením omezeným).
• Akcionářů nad výši emisního kursu akcií (akciová společnost).

V případě akciové společnosti se povinně vytváří i fond ke krytí hodnoty vlastních akcií nabytých společností.

Společnost může zřizovat i fondy dobrovolné.
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Na Praze 2 přijde kontrola FÚ jednou za 191 let
Může být společnost neplatná
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort