Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Sídlo společnosti

 Sídlo je vymezeno adresou, kde společnost sídlí, tedy tam, kde je umístěno sídlo společnosti.

...

Simultánní založení a.s

Simultánní založení akciové společnosti je založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií. Základní kapitál takovéto akciové společnosti musí činit minimálně 2 000 000 Kč a musí být v plné výši upsán zakladateli. Alternativou simultánního založení a. s. je založení na základě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení a. s.).

...

Smlouva o převodu

 Smlouva o převodu obchodního podílu je samostatným smluvním typem upraveným § 115 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Je smlouvou, která umožňuje vlastníkovi obchodního podílu disponovat s tímto podílem, resp. s jeho částí, a převádět ho tak na jiné osoby. Je to jeden z nejběžnějších právních úkonů typických pro společnost s ručením omezeným.

...

SOLUS, registr dlužníků, seznam, databáze

Členové sdružení SOLUS se snaží o minimalizaci ztráty z poskytování služeb tak, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit klienti se zdravou platební morálkou.

...

Spol. s ruč. omezeným

 „Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.„ (§ 105 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Společenská smlouva

Společenská smlouva je druhem zakladatelského dokumentu, kterým dochází k založení příslušné obchodní společnosti. Používá se za předpokladu, že je obchodní společnost zakládána více zakladateli. Je alternativou k zakladatelské listině, jež je třeba v případě jediného zakladatele.

...

Společnost na klíč

Společnost na klíč je synonymem společnosti na míru. Jedná se zpravidla o kapitálovou obchodní společnost na prodej (společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost), která je založena společností, jež se zaměřuje na zakládání obchodních společností. Společnost na míru je založena přesně podle přání a pokynů zadavatele tak, aby odpovídala jeho představám a požadavkům na budoucí podnikání.

...

Společnost na míru

Společnost na míru je synonymem společnosti na klíč. Dalo by se však říci, že společnost na míru lépe vystihuje skutečný obsah tohoto pojmu. Jak ze samotného názvu společnosti na míru vyplývá, jedná se o takovou společnost (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost), která je založena specializovanou společností přesně podle přání zadavatele tak, aby odpovídala jeho potřebám a požadavkům na budoucí podnikání, je mu tak vytvořena „na míru“.

...

Stanovy

Stanovy jsou základním právním a organizačním dokumentem akciové společnosti, kterým je stanovena základní organizační struktura společnosti. Stanovy rovněž vymezují vzájemná práva a povinnosti společníků a akciové společnosti.

...

Statutární orgán

Statutární orgán je orgán obchodní společnosti, kterým daná právnická osoba (obchodní společnost) jedná (ustanovení § 13 odst. 1 druhá věta zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Členové statutárního orgánu se zapisují do obchodního rejstříku.

...

Sukcesivní založení a.s

Sukcesivní založení akciové společnosti je založení akciové společnosti na základě veřejné nabídky akcií, kdy základní kapitál takto zakládané akciové společnosti musí činit minimálně 20 000 000 Kč. Alternativou k tomuto založení akciové společnosti je tzv. simultánní založení a. s. (bez veřejné nabídky akcií).

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Jak probíha registrace k DPH?
Prodej společností
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort