Společenská smlouva
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Společenská smlouva

Pro každou společenskou smlouvu platí, že musí být uzavřena, tedy že musí být dosaženo konsensu (je zde více osob). Dále platí, že v závislosti na formě obchodní společnosti musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti a na závěr každého dokumentu nesmí chybět podpisy všech zakladatelů, které musí být úředně ověřeny.

Jaké údaje musí příslušná společenská smlouva obsahovat, je stanoveno vždy v té části obchodního zákoníku, která o dané formě obchodní společnosti pojednává. Vedle toho však každá společenská smlouva může obsahovat i další údaje, kterými se mohou modifikovat poměry ve společnosti.

Podstatné náležitosti společenské smlouvy:

Veřejná obchodní společnost (§ 78 odst. 1 obchodního zákoníku)
• Firma a sídlo společnosti; určení společníků – u právnických osob uvedením firmy nebo názvu a sídla, u fyzické osoby uvedením jména a bydliště; předmět podnikání společnosti.

Komanditní společnost (§ 94 obchodního zákoníku)
• Stejné náležitosti jako v případě veřejné obchodní společnosti doplněné o určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté a dále o výši vkladu každého komanditisty.

Společnost s ručením omezeným (§ 110 odst. 1 obchodního zákoníku)
• Stejné náležitosti jako v případě veřejné obchodní společnosti doplněné o: výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu; jména a bydliště členů prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti; jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje; určení správce vkladu; popř. jiné údaje, vyžaduje-li to zákon.
• Společenská smlouva v případě společnosti s ručením omezeným musí mít formu notářského zápisu.

Akciová společnost (§ 163 odst. 1 obchodního zákoníku)
• Firma, sídlo a předmět podnikání; navrhovaný základní kapitál, počet akcií a jejich jmenovitá hodnota, podoba; kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůta pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen; je-li spláceno emisní kurs nepeněžitým vkladem, tak jeho určení, způsob splacení; alespoň přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou; určení správce vkladu; návrh stanov
• Společenská smlouva v případě akciové společnost se nazývá zakladatelská smlouva a je zvláštním typem společenské smlouvy, od které se liší tím, že se omezuje pouze na založení společnosti (vztahy uvnitř společnosti za dobu jejího trvání jsou upraveny stanovami).
• V případě veřejné nabídky akcií se podstatné náležitosti dále rozšiřují.
• I pro zakladatelskou smlouvu akciové společnosti platí, že musí mít formu notářského zápisu.
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Napsali o nás na Ihned.cz:  Virtuální kancelář nabízí dobrou adresu s nižšími náklady. Na co si dát ale při jejím výběru pozor?
Jak začít podnikat?
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort