Statutární orgán
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Statutární orgán

Statutární orgán je součástí dané obchodní společnosti (nejedná se o odlišný subjekt) a má tzv. generální jednatelské oprávnění, což znamená, že jedná ve všech věcech této právnické osoby, přičemž jednání statutárního orgánu je jednáním podnikatele (obchodní společnosti).

Statutární orgán se zapisuje do obchodního rejstříku, včetně způsobu, jakým jedná a dne vzniku a zániku funkce (ustanovení § 35 písm. f) Obchodního zákoníku). Tento zápis má pouze deklaratorní význam (vznik funkce člena statutárního orgánu nevzniká zápisem do obchodního rejstříku, zápis má informativní povahu).

Statutární orgán je příslušný k obchodnímu vedení společnosti.

Mezi členy statutárního orgánu a obchodní společností vzniká vztah, který se plně podřizuje režimu obchodního zákoníku – funkci člena statutárního orgánu nelze vykonávat v pracovním poměru podřízeném zákoníku práce, z čehož plynou značné právní důsledky – například odpovědnostní.

Členem statutárního orgánu mohou být jak osoby fyzické i právnické.

Statutární orgány v rámci jednotlivých forem obchodních společností:

Veřejná obchodní společnost (§ 85 Obchodního zákoníku)
- Statutárním orgánem v. o. s. jsou všichni společníci, avšak ve společenské smlouvě může být stanoveno, že statutárním orgánem jsou pouze někteří společníci, popřípadě jeden jediný společník.
Komanditní společnost (§ 101 Obchodního zákoníku)
- Statutárním orgánem k. s. jsou komplementáři (neomezeně ručící společníci). Jedná se o kolektivní orgán.
Společnost s ručením omezeným (§ 133 Obchodního zákoníku)
- Statutárním orgánem s. r. o. je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více a nestanoví-li společenská smlouva jinak, je oprávněn jednat každý jednatel jménem společnosti samostatně.
Akciová společnost (§ 191 Obchodního zákoníku)
- Statutárním orgánem a. s. je představenstvo – kolektivní orgán.
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Na Praze 2 přijde kontrola FÚ jednou za 191 let
Jak začít jako OSVČ
:
Firmus.cz © 2018 •