Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Zakladatelská listina

Zakladatelská listina je zakladatelským dokumentem. Je jednostranným právním úkonem, na základě kterého dochází k založení příslušné kapitálové obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) za předpokladu, že je společnost zakládána jediným zakladatelem. Pro zakladatelskou listinu je vyžadována forma notářského zápisu. Je alternativou společenské smlouvy, která se používá v případě více zakladatelů.

...

Zakladatelská smlouva

Zakladatelská smlouva je zakladatelským dokumentem, který je upraven ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zakladatelská smlouva je zvláštním druhem společenské smlouvy, jehož použití je nezbytné při založení akciové společnosti více zakladateli.

...

Zakladatelský dokument

Jako zakladatelský dokument obchodní společnosti se označuje dokument, kterým se příslušná obchodní společnost zakládá. Jeho uzavření, resp. sepsání a podepsání je nezbytným krokem ke vzniku společnosti, ke kterému dochází zapsáním společnosti do obchodního rejstříku (založení obchodní společnosti je nutnou prerekvizitou jejího vzniku).

...

Základní kapitál

 „Základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti (dále jen "vklad"). Musí být vyjádřen v jednotkách české měny. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu.(§ 58 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Založení společnosti

Založení společnosti je první etapou, která je nezbytná proto, aby obchodní společnost mohla právoplatně provozovat svou podnikatelskou činnost. Založení obchodní společnosti se až na výjimky omezuje na nabytí účinnosti zakladatelského dokumentu. Druhou etapou nutnou pro zahájení podnikání pod právnickou osobou je vznik společnosti (zápis společnosti do obchodního rejstříku).

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Počet firem, ve kterých figuruje majitel z daňových rájů, je stále vyšší
Jak začít podnikat?
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort