Základní kapitál
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti (dále jen "vklad"). Musí být vyjádřen v jednotkách české měny. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu.“ (§ 58 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).


Peněžitý vklad je souhrn všech peněžitých prostředků, které společník poskytuje. Nepeněžitý vklad nejsou přímo peněžité prostředky, ale je to penězi ocenitelná a zjistitelná hmotná a nehmotná hodnota (hodnota se posuzuje vždy znaleckým posudkem), kterou může společnost využít (například nemovitost).


Výše základního kapitálu závisí na typu společnosti. Základní kapitálspolečnosti s ručením omezeným činí alespoň 200 000 Kč, základní kapitál akciové společnosti činí alespoň 2 000 000 Kč (bez veřejné nabídky akcií) nebo 20 000 000 Kč (společnost s veřejnou nabídkou akcií) základní Oproti tomu základní kapitál družstva musí být minimálně 50 000 Kč a základní kapitál evropské společnosti (SE) musí být minimálně ekvivalent k 120 000 EUR uvedený v českých korunách v aktuálním kurzu ke dni zápisu.


Základní kapitál lze navyšovat a snižovat, konkrétní možnosti závisí na daném typu společnosti.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Zákon o DPH 2013, sazby, změny v roce 2013, zvýšení od 1.1.
Může být společnost neplatná
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort