Zakladatelská listina
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Zakladatelská listina

Každá zakladatelská listina musí mít písemnou formu, dochází tedy k jejímu sepsání a následnému podepsání, přičemž pravost podpisu musí být úředně ověřena.

Zákonem je stanoveno, že každá zakladatelská listina má stejné podstatné náležitosti jako relevantní společenská smlouva. Tyto podstatné náležitosti jsou rovněž zákonem stanoveny, a to vždy v těch částech obchodního zákoníku, které danou obchodní společnost upravují. Vedle toho však zakladatelská listina může obsahovat i další údaje.

Podstatné náležitosti zakladatelské listiny:

Společnost s ručením omezeným
• Firma a sídlo společnosti; určení společníků – u právnických osob uvedením firmy nebo názvu a sídla, u fyzické osoby uvedením jména a bydliště; předmět podnikání společnosti; výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu; jména a bydliště členů prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti; jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje; určení správce vkladu; popř. jiné údaje, vyžaduje-li to zákon.

Akciová společnost
• Firma, sídlo a předmět podnikání; navrhovaný základní kapitál, počet akcií a jejich jmenovitá hodnota, podoba; kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůta pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen; je-li spláceno emisní kurs nepeněžitým vkladem, tak jeho určení, způsob splacení; alespoň přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou; určení správce vkladu; návrh stanov
• V případě veřejné nabídky akcií se podstatné náležitosti dále rozšiřují.
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Napsali o nás na Ihned.cz:  Virtuální kancelář nabízí dobrou adresu s nižšími náklady. Na co si dát ale při jejím výběru pozor?
Společnost na klíč
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort