Zakladatelská smlouva
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Zakladatelská smlouva

Zakladatelská smlouva se jako zvláštní druh společenské smlouvy omezuje pouze na založení akciové společnosti. U jiných forem obchodních společností není možno jako zakladatelský dokument použít zakladatelskou smlouvu – u veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti i u společnosti s ručením omezeným se používá společenská smlouva (je-li více zakladatelů).

Je-li akciová společnost zakládána jediným zakladatelem, použije se zakladatelské listiny (stejně jako u společnosti s ručením omezeným).

Rozdíl mezi společenskou smlouvou a zakladatelskou smlouvou spočívá v důsledcích dokumentu. Zatímco společenská smlouva společnost nejen zakládá, ale upravuje i vztahy uvnitř společnosti po jejím vzniku, zakladatelská smlouva se omezuje pouze na samotné založení společnosti s tím, že vztahy uvnitř společnosti po jejím vzniku (zápisu společnosti do obchodního rejstříku) jsou následně upraveny stanovami.

Další rozdíl mezi těmito dokumenty je v jejich roli při založení příslušné obchodní společnosti. Pro založení veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti i společnosti s ručením omezeným je rozhodující uzavření společenské smlouvy (při splnění všech zákonných požadavků). Pro založení akciové společnosti musí být v některých případech vedle uzavření zakladatelské smlouvy podniknuty i další kroky – založení akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií (tzv. sukcesivní založení akciové společnosti).

V případě založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií (tzv. simultánní založení akciové společnosti), dochází stejně jako u zbylých forem obchodních společností k jejímu jednorázovému založení.

Pro zakladatelskou smlouvu akciové společnosti, stejně tak pro její zakladatelskou listinu se vyžaduje forma notářského zápisu, kterou vyhotoví jakýkoli notář.

Náležitosti zakladatelské smlouvy (§ 163 odst. 1 Obchodního zákoníku):
- Firma, sídlo a předmět podnikání; navrhovaný základní kapitál, počet akcií a jejich jmenovitá hodnota, podoba; kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůta pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen; je-li splácen emisní kurs nepeněžitým vkladem, tak jeho určení, způsob splacení; alespoň přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou; určení správce vkladu; návrh stanov
- V případě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení akciové společnosti) se podstatné náležitosti dále rozšiřují (o § 163 odst. 2 Obchodního zákoníku).
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Doživotní sídlo v Praze - jedině u nás!
Pronájem vozidel
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort