Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Živnost

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (§2 zákona číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - zákon o živnostenském podnikání)

...

Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávnění je oprávněním provozovat živnost a je upraveno ustanovením § 10 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

...

Živnostenský rejstřík

 Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy upravený § 60 zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady.

...

Živnostník

Osoba, která je podnikatelem, přestože nemusí být zapsaná v obchodním rejstříku, jelikož podniká na základě živnostenského oprávnění (§ 2 odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku)

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Počet firem, ve kterých figuruje majitel z daňových rájů, je stále vyšší
Založení a.s.
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort