Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

DIČ - Daňové id. číslo

Daňové identifikační číslo je číslo přidělené správcem daně zaregistrovanému daňovému subjektu, které slouží k jednoznačné identifikaci daňového subjektu a obvykle se po dobu jeho existence nemění.
...

Dotace

Pojem dotace lze chápat jako peněžitý dar, peněžitou úhradu ze strany státu, případně jako nenávratné financování určitého programu.

...

Dozorčí rada

Dozorčí rada je povinně zřizovaným orgánem akciové společnosti (vedle valné hromady a představenstva) se zejména kontrolní funkcí, která je doplněna některými pravomocemi jednatelského charakteru.

...

DPH, Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je daní nepřímou, které podlá většina zboží a služeb a jedná se o jeden ze základních zdrojů příjmů státního rozpočtu.

...

Družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.“ (§ 221 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Na Praze 2 přijde kontrola FÚ jednou za 191 let
Společnost na klíč
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort