Družstvo
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.“ (§ 221 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).


Družstvo musí mít nejméně 5 členů, výjimku tvoří družstvo, které je tvořeno alespoň dvěma právnickými osobami. Družstvo za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem, oproti tomu členové družstva za porušení závazků neručí (až na výjimky určené stanovami). Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, jejichž souhrnná výše musí být minimálně 50 000 Kč.Firma (název) družstva musí obsahovat označení „družstvo“.


Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo, kontrolní komise a případně další orgány družstva podle stanov. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, do její působnosti patří mimo jiné například možnost měnit stanovy, volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, rozhodovat o způsobu rozdělení zisku či způsobu úhrady ztráty a rozhodování o koncepci rozvoje družstva. Při hlasování má každý člen jeden hlas, pokud není ve stanovách uvedeno jinak (v některých případech nemůže mít žádný člen družstva více než jeden hlas přímo ze zákona). Představenstvo je statutárním orgánem družstva a plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Pokud není ve stanovách uvedeno jinak, jedná za představenstvo jeho předseda či místopředseda, v některých případech je nutný podpis alespoň dvou členů představenstva. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, odpovídá pouze členské schůzi a vyjadřuje se k důležitým otázkám.


Výhodou družstva je fakt, že členové neručí za závazky družstva a jednoduché přijetí či vystoupení z družstva.

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Počet firem, ve kterých figuruje majitel z daňových rájů, je stále vyšší
Pronájem vozidel
:
Firmus.cz © 2018 •