Firma společnosti
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Firma společnosti

Pojem firma je valnou většinou české populace používán nesprávně jako synonymum pro společnost. Přitom dle dikce obchodního zákoníku je jím myšlen pouze název  společnosti zapsaný do obchodního rejstříku.

Pro úplnost je třeba dodat celou literu zákona a sice obchodní zákoník ve svém §9 odst. 2 říká:

"Firmou obchodní společnosti nebo družstva a dalších právnických osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Firmou právnické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku na základě zvláštního právního předpisu a která vznikla před tímto zápisem, je její název. Součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu."

Tímto povinným dodatkem je pro společnost s ručením omezeným pouze  „společnost s ručením omezeným“ nebo zkratka „spol. s.r.o.“ , nebo zkratka „s.r.o.“  dle dikce §107 obchodního zákoníku. Nepřipadá v úvahu tedy žádný jiný dodatek ani cizojazyčný ekvivalent (např. německé GmbH)

Zde je potřeba zdůraznit nutnost psát firmu stále stejně.   Nelze jednou uvést ABZ spol. s.r.o. a podruhé ABZ s.r.o. 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Počet firem, ve kterých figuruje majitel z daňových rájů, je stále vyšší
Společnost na klíč
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort