Chystáte se založit společnost, jejímž jednatelem bude právnická osoba, nebo už takovou máte? V tom případě byste si měli připomenout, jaké náležitosti se s touto situací pojí a ujistit se, že máte vše správně. Nyní máte příležitost být v obraze.

Co se skrývá pod pojmem právnická osoba

Na otázku, kdo je právnická osoba, existuje jednoduchá odpověď. Za právnickou osobu se považuje organizovaný útvar, nejčastěji společnost, který můžete dohledat v obchodním rejstříku.

Právnická osoba jednatelem společnosti

Zvolení právnické osoby do statutárního orgánu. Co to obnáší?

Pokud si do statutárního orgánu společnosti zvolíte právnickou osobu, obnáší to stejné byrokratické úkony jako zvolení fyzické osoby. Jediný rozdíl je v tom, že i tato právnická osoba musí mít zvoleného svého zástupce v podobě fyzické osoby, která bude právnickou osobu zastupovat. Tomuto zástupci se říká prokurista a činnost, kterou vykonává, se nazývá prokura. Zmocněný prokurista musí být následně zapsaný do obchodního rejstříku a jeho funkci by, stejně jako všechny ostatní funkce, měla zaznamenávat i společenská smlouva.

Statutární orgány ve společnosti

Statutárním orgánem se nazývá osoba či uskupení osob, které jsou zainteresované ve vedení společnosti a mohou ji zastupovat ve všech právních záležitostech. Je vám tato definice povědomá? To proto, že typickým příkladem statutárního orgánu je jednatel jakožto jednočlenný nebo individuální orgán.

Pokud je statutárním orgánem vícero osob, jedná se o vícečlenný neboli kolektivní orgán. U kolektivních statutárních orgánů pak dochází k rozdělení pravomocí a každý člen je odpovědný za určitou oblast, ve které bude společnost zastupovat. Tyto oblasti by měly být jasně definované ve společenské smlouvě.

akciová společnost

V akciové společnosti se statutární orgán nazývá představenstvo a jeho členy volí valná hromada za přítomnosti kontrolního orgánu v podobě dozorčí rady.

společnost s ručením omezeným

U společnosti s ručením omezeným statutární orgán představuje jednatel, popřípadě jednatelé a nikde není určeno, kolik jich může nebo musí být. Vše je o domluvě mezi jednateli.

veřejná obchodní společnost

Pro veřejnou obchodní společnost je typické, že jednatelem může být jeden, vícero nebo klidně všichni společníci. Záleží pouze na domluvě mezi společníky.

komanditní společnost

U komanditní společnosti musí tvořit statutární orgán alespoň dvě osoby, z nichž jedna musí být komplementář a jedna komandista, aby bylo správně pokryté ručení.

Rozdíl mezi jednatelem a společníkem

Pravomoci jednatele

Jednatelem společnosti nazýváme osobu, ať už fyzickou, nebo právnickou, která je oprávněná jednat jménem společnosti. To znamená, že může jménem firmy podepisovat právní dokumenty, vyřizovat obchodní činnost, má přístup k firemním bankovním účtům a podobně. Jednatel musí být zapsaný v obchodním rejstříku. Nicméně na české označení jednatel už v dnešní době málokdy narazíte. Většinou se setkáte s anglickou zkratkou CEO.

Pravomoci společníka

Oproti tomu společníkem firmy je osoba, která se aktivně či pasivně podílí na vedení společnosti a často jí bývají vyplacené podíly ze zisku ve výši stanovené společenskou smlouvou. Typickým společníkem je například spolumajitel nebo člen statutárního orgánu. Na rozdíl od jednatele však společník nemá oprávnění k tomu, aby jednal jménem společnosti.

Kdo se může stát jednatelem společnosti?

Jednatelem společnosti či prokuristou se může stát fyzická osoba starší 18 let. Tato osoba musí být plně způsobilá k právním úkonům – tzn. může za sebe plně rozhodovat. Jednatel či prokurista musí být bezúhonný v oblasti živnostenského podnikání, což znamená, že u něj neexistuje žádná překážka pro provozování živnosti.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti