Co se v tomto článku dozvíte?


Jak začít podnikat v Německu

První krok: zvolit název společnosti

Založení firmy v Německu nebude o nic složitější než založit si společnost v České republice. Tedy za předpokladu, že víte, jak na to, máte někoho, kdo vám se založením společnosti pomůže nebo dokonce celý proces vyřídí za vás. Tak jako tak musíte v první řadě zvolit název společnosti. Pokud zakládáte pobočku či franšízu, tenhle úkol máte splněný. Název společnosti bude buď totožný s tím původním, nebo za něj přidáte například Germany, DE či jiné odlišení státu.

Sepište smlouvu a stanovy

Následně vám název firmy musí schválit německá průmyslová a obchodní komora. Během schvalování názvu se můžete pustit do soupisu a podpisu společenské smlouvy a stanov. Kolik stojí společenská smlouva v Německu? To nelze přesně definovat. Ceny bývají často individuální a záleží také na notáři, ke kterému se objednáte, i na výši základního kapitálu společnosti.

Otevřete si bankovní účet

Dalším krokem by mělo být otevření bankovního účtu, s čímž byste zároveň měli složit alespoň čtvrtinu základního kapitálu. Jakmile se tak stane, můžete zažádat o registraci do německého obchodního rejstříku.

Jak dlouho trvá založení firmy v Německu?

Na rozdíl od českých úřadů jsou ty německé o něco rychlejší. Na většinu dokumentů a postupů si počkáte zhruba 10 dnů. Ale například ohlášení na živnostenském úřadě máte vyřízené za 3 dny a 31 EUR.

Proč podnikat v Německu

  1. Silná ekonomika: Německo je jednou z největších světových ekonomik a má velmi silnou průmyslovou základnu. Díky tomu pro různé druhy podniků vzniká spoustu obchodních příležitostí.
  2. Strategická poloha: Německo se stejně jako Česko nachází v srdci Evropy, ale na rozdíl od nás má vynikající dopravní infrastrukturu, což znamená, že můžete ostatní země EU snadno zásobovat svým zbožím a službami.
  3. Kvalifikovaná pracovní síla: Kromě špičkové infrastruktury má Německo také vynikající systém vzdělávání, díky čemuž máte k dispozici značné množství kvalifikované pracovní síly z různých oborů.
  1. Dostupnost financování: Německo podnikatelům nabízí hodně možností financování, včetně úvěrů a dotací od vlády, venture kapitálu či angel investorů.
  2. Vysoká úroveň inovací: Německo je známé svými vynikajícími technickými a vědeckými kapacitami. To vám značně usnadní výzkum i vývoj nových produktů a technologií.
  3. Zlepšující se byrokracie: Německo pracuje na zjednodušení svých byrokratických postupů, díky čemuž je zakládání firmy, a s tím spojené administrativní procesy, čím dál jednodušší.

Typy právních forem společností v Německu

GmbH – Společnost s ručením omezeným

GmbH je nejoblíbenější právní formou kapitálové společnosti pro malé a střední firmy, protože za závazky se ručí jen majetkem společnosti. Firma je zároveň nositelem práv i závazků, a tak se v případě sporu žaluje společnost, nikoliv společník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba. GmbH se zakládá notářsky ověřenou společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky. Minimální základní kapitál GmbH činí 25 000 EUR, z čehož každý společník musí vložit alespoň 250 EUR. Je-li vklad jednotlivých společníků vyšší než 250 EUR, musí se jednat o částku dělitelnou stem. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musíte splatit minimálně 12 500 EUR; nepeněžitý vklad musí být složen celý.

AG – Akciová společnost

AG se řadí mezi kapitálové společnosti a sama o sobě je právnickou osobou s vlastní subjektivitou. Takže stejně jako GmbH je nositelem práv a povinností a v případě sporu může být zažalovaná. V AG sdružují kapitál akcionáři, kterých musí být při zakládání společnosti alespoň 5. Rovněž se zakládá notářsky ověřenou společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky. Základní kapitál AG je stanoven minimálně na 50 000 EUR. Před vznikem akciové firmy v Německu musí být splacena alespoň jedna čtvrtina základního kapitálu.

OHG – Veřejná obchodní společnost

OHG je právní formou pro osobní společnosti, které sdružují společníky za účelem provozování obchodní činnosti pod společným jménem. Ve veřejné obchodní společnosti ručí za závazky všichni společníci, a to neomezeně. To znamená nejen majetkem společnosti, ale i svým osobním. Stejně jako GmbH nebo AG může i OHG vlastním jménem nabývat práva i závazky a být žalovaná.

KG – Komanditní společnost

Další formou osobní společnosti je KG. Komanditní společnost se od OHG liší hlavně ručením společníků. V KG totiž někteří společníci ručí omezeně, pouze do výše svého vkladu, a říká se jim komandisté. Ostatní společníci ručí neomezeně, tady i osobním majetkem, a nazývají se komplementáři. Ve společenské smlouvě musí být uvedeno, kdo je komplementářem a kdo komandistou. Odlišné ručení společníků znamená i odlišná práva. Komandisté nemohou za společnost jednat, ani ji zastupovat a mají omezená práva pro kontrolu činností společnosti.

GmbH & Co. KG – veřejná obchodní a komanditní společnost se společníky z s. r. o.

V Německu kromě základních 4 právních forem najdete i jednu hybridní. Tou je právě GmbH & Co. KG. Co to znamená? Že do OHG nebo do KG firem mohou vstupovat GmbH společnosti představující společníky. Tento typ právní formy má stejnou charakteristiku jako veřejná obchodní či komanditní společnost, nicméně změna nastává u ručení. Neomezené ručení GmbH společníků se totiž mění na ručení omezené. Tuto změnu pocítí zejména komplementáři.

Daně v Německu

Přímé daně

Přímé daně se v Německu dělí na 2 základní kategorie – Důchodové daně a Majetkové daně.

Zbavte se starostí. Nechte založení firmy na nás.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti